SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Proper Media Wojciech Przybylski z siedzibą w ​Katowicach (40-012) przy ul. Św. Jana 11/4, NIP: 6452404466, zwana dalej Proper Media.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz podjęcie czynności przed ewentualnym zawarciem umowy o współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez ​Proper Media jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do nawiązania ​kontaktu. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celu kontaktu może tę zgodę odwołać w każdym czasie, co jednak nie wpłynie na podjęte do tej pory działania przez Proper Media.
  3. Proper Media będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do  udzielenia odpowiedzi​., czy też zakończenia współpracy.
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym Proper Media powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych. Ponadto Proper Media będzie udostępniać Twoje dane innym podmiotom o ile taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że Proper Media przetwarzając Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

Z administratorem można kontaktować się:

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@propermedia.pl
  • telefonicznie na numer: +48 733 552 900